Radomskie powietrze w 2020 roku

Radomskie powietrze w 2020 roku
Wczoraj opublikowana została Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w Radomiu w 2020 roku. Skrócona informacja, oparta jest o dane, które zbieramy dla mieszkańców Radomia od 10 stycznia 2020 roku. Naszym podstawowym celem podjęcia się trudu zbierania tych informacji, było informowanie radomian o stanie zanieczyszczeń i zagrożeń jakie  za sobą niosą.

Zebrane przez nas dane z pomiarów średniodobowych jak i średniorocznych, przedstawiają bardzo zły obraz stanu powietrza w Radomiu. Co gorsza, w naszym mieście od lat nie ma spójnej polityki ochrony powietrza. Radni województwa mazowieckiego uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego,przyjęli nowy Program Ochrony Powietrza i to dzięki tej uchwale może cokolwiek się zmienić w Radomiu.
Trudno nam jednak uwierzyć, że przy dotychczasowym podejściu naszych włodarzy uda się zmniejszyć stężenie pyłów PM2.5 do wielkości zakładanych w uchwale.

Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w Radomiu w 2020 roku - pobierz