Od 1 stycznia - zakaz używania dmuchaw do liści!

Od 1 stycznia - zakaz używania dmuchaw do liści!
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, uchwalając program ochrony powietrza, wprowadził całkowity zakaz używania dmuchaw do liści. Nowe prawo miejscowe zacznie obowiązywać od 1 stycznia.

Zgodnie z roczną oceną powietrza za 2018 rok, we wszystkich strefach województwa mazowieckiego (mazowiecka, aglomeracja warszawska, Płock i Radom) doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10, PM2,5.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, uchwalając program ochrony powietrza, wprowadził całkowity zakaz używania dmuchaw do liści. Nowe prawo miejscowe zacznie obowiązywać od 1 stycznia.

Zgodnie z roczną oceną powietrza za 2018 rok, we wszystkich strefach województwa mazowieckiego (mazowiecka, aglomeracja warszawska, Płock i Radom) doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10, PM2,5

Uchwała zawiera zapis, który narzuca zakaz używania dmuchaw do sprzątania liści: "odpowiedzialnymi za stosowanie zakazu używania dmuchaw są samorządy gminne na terenie województwa mazowieckiego, zarządy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz podmioty korzystające ze środowiska i osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska". Dotyczy to zatem również spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i osób fizycznych.