Deszczowy koniec maja.

Deszczowy koniec maja.
Koniec maja chłodny i obfitujący w opady deszczu. Wczorajszej nocy w Radomiu spadło ponad 15 mm deszczu, ze średnią intensywnoscią 2 do 4 mm na godzinę przy maksymalnej temperaturze około 15 stopni,. Mimo tych opadów w dalszym ciągu mamy suszę hydrologiczną z oniżającym się zasobem wód podziemnych i zmniejszone zasoby wód powierzchniowych.

Pożądana jest każda ilość deszczu, szczególnie spadająca z niewielkim lub umiarkowanym natężeniem. Takie opady zapewniają wsiąknie w przesuszone podłoże.

Według Państwowej Służby Hydrologicznej obecna sytuacja hydrogeologiczna w naszym regionie określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Przypomnijmy, że to już siódmy rok z rzędu, kiedy opady śniegu w okresie zimowym są bardzo niewielkie. Z kolei od trzech lat notujemy całkowity brak śniegu i pokrywy śnieżnej, która zapewniałaby wilgotność gleby na wiosnę