Pomoc

Strona smog.radom.pl posiada dane archiwalne.

Dane z systemu Airly i innych systemów pomiarowych, z których pobieramy informacje, zapisywane są do naszych baz danych pomiędzy godziną 1:00 a 2:00.


Aktualne dane można oglądać na wbudowanej w naszą stronę, mapie Airly.
Strona jest na tyle znana, a obsługa intuicyjna, że nie będziemy jej omawiać.
mapa airly

Mapa danych archwialnych umożliwia otrzymanie informacji o stanie powietrza, temperatury, ciśnienia i wilgotności z poszczególnych lokalizacji czujników w Radomiu. Możemy tu wybierać:

 • Dane wg dni i miesiąca, wybieramy za pomocą kalendarza znajdującego się po prawej stronie.
 • Zaznaczone na jasnoniebiesko kratki kalendarza, oznaczają dni w których zostały pobrane i zapisane w bazie dane.
 • Po wybraniu interesującego nas dnia, należy wybrać godzinę a następnie kliknąć na znacznik czujnika zanajdującego się na mapie.
 • Kliknięcie na znacznik - wybiera dane z bazy i prezentuje je w miejscu nad kalendarzem i wyborem godziny.

mapa archiwalna

Wykresy dzienne stanu powietrza, temperatury, ciśnienia i wilgotności z wybranego czujnika:

 • Dane wg dni i miesiąca, wybieramy za pomocą kalendarza znajdującego się po prawej stronie.
 • Wyboru czujnika dokonujemy za pomocą przycisku "Zmień lokalizację czujnika"
 • W wykresach prezentujących kilka wartości (np. PM1, PM10, PM2,5) po kliknięciu na ikonkę wybranej przez nas wartości - można ją ukryć, tak aby pozostawić tylko interesujące nas dane. (Rysunek poniżej - wykluczone dane PM1)
wykresy dzienne

 • Dane domyślne wykresów, po otwarciu zakładki pochodzą z czujnika znajdującego się na ul. Żeromskiego

wykresy dzienne

Wykresy dzienne stanu powietrza, temperatury, ciśnienia i wilgotności z wybranego czujnika:

 • Dane miesiąca, wybieramy za pomocą menu rozwijalnego znajdującego się po prawej stronie.
 • Wyboru czujnika dokonujemy za pomocą menu rozwijalnego znajdującego się po prawej stronie.
 • W wykresach prezentujących kilka wartości (np. PM1, PM10, PM2,5) po kliknięciu na ikonkę wybranej przez nas wartości - można ją ukryć, tak aby pozostawić tylko interesujące nas dane. (Rysunek poniżej - wykluczone dane PM1)
wykresy dzienne

 • Poniżej danych czujnika, znajdują się informacje o maksymalnych wartości pomiarowych w wybranym miesiącu. Po kliknięciu na link z danymi, zostaniemy przeniesieni do wykresu danych z tego dnia.
 • Dane domyślne wykresów, po otwarciu zakładki pochodzą z czujnika znajdującego się na ul. Żeromskiego

wykresy dzienne