Apel o niekoszenie trawników

Apel o niekoszenie trawników
Zapraszamy wszystkich do podpisywania apelu do władz miasta i spółdzielni mieszkaniowych w sprawie niekoszenia trawników i tworzenia łąk miejskich.

"Prezydent Miasta Radomia,
Prezesi i Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu

Od dłuższego czasu brak jest opadów i narażeni jesteśmy na okres suszy. Koszenie trawników powoduje, że rośliny nie są w stanie poprawnie wegetować i zamiast cieszyć nasze oko kolorami natury, przypominają wysychający step.
Zwracamy się o podjęcie działań mających na celu sukcesywne zastępowanie trawników miejskich łąkami kwietnymi oraz tzw. zaniechanymi trawnikami.

Zaniechany trawnik to taki, w którym zabiegi pielęgnacyjne ograniczone są do minimum. Na takim trawniku pojawia się bioróżnorodna roślinność, zioła i kwiaty łąkowe, co ma niebagatelne znaczenie dla naszego samopoczucia, zatrzymuje w glebie wilgoć i pomaga pszczołom przeżyć.

Dodatkową zaletą takich trawników jest ich niewątpliwa odporność na suszę, mają swój pozytywny udział w ograniczaniu hałasu, zmniejszaniu występowania wysp ciepła i odpływu wód opadowych do kanalizacji.

Mają one również wpływ na ograniczenie wydatków związanych z pielęgnacją zieleni. Dlatego też, ważny interes społeczny wymaga, by łąki kwietne oraz zaniechane trawniki były nieodłączną częścią naszego, miejskiego krajobrazu
."


Apel można tu podpisać