Odpowiedź z MZDiK w sprawie niekoszenia traw.

Odpowiedź z MZDiK w sprawie niekoszenia traw.
Otrzymaliśmy odpowiedź od Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, na apel dotyczący niekoszenia traw.

"W odpowiedzi na list elektroniczny z dnia 2 maja 2020 roku niniejszym informuję, że pasy drogowe są specyficznym terenem w którym bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg jest rzeczą nadrzędną. Wysokie, wyrośnięte trawy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu, ponieważ zasłaniają widoczność i powodują zawężenie pasa drogowego.

Biorąc jednak pod uwagę panującą suszę i opinie mieszkańców Radomia, zostały wyznaczone tereny w których ograniczono koszenie w taki sposób, by wysokie trawy nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników dróg. Ograniczeniem koszenia objęto tereny trawiaste o łącznej powierzchni ponad trzech hektarów. Prowadzona jest codzienna kontrola wzrostu traw na terenach objętych stałym utrzymaniem, mająca na celu weryfikację stanu bezpieczeństwa w miejscach w których zaniechano koszenia."